ثبت نام 1الی دو نفره

تومان49/000

توضیحات

در این نوع ثبت نام یک الی دو نفر میتوانند مشغول به کار شوند 

میزان سرمایه گذاری اولیه 49هزار تومان است 

درآمد هر فرد بطور متوسط روزانه 120هزار تومان است 

فهرست